1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (1 Vote)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

223851 348951491856314 796118699 n

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (4 Votes)

a banhquay

  • Nguồn: BNN Recipe
  • Độ Khó: 4/5
  • Thời Gian Chuẩn Bị: 10mn
  • Thời Gian Nghĩ: 40mn
  • Thời Gian Nấu: 20mn

Chuyên mục phụ