1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Mốc Nhiệt Censius và Farenheit

Dưới đây là một số mốc nhiệt độ cần biết trong nấu nướng, bảng hướng dẫn theo hai hệ Celsius và Farenheit

 

32°F 0°C Nước đông lạnh (điểm đông của nước) 
98,6°F 36,9°C Nhiệt độ cơ thể người
115°F 46°C Nước sôi tim
130°F 54°C Nước nóng
212°F 100°C Nước sôi
375°F 190°C Nhiệt độ khi chiên dầu