1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Cách Quy Đổi Nhiệt °C - °F

Dưới đây là công thức quy đổi nhiệt độ từ Censius °C qua Farenheit °F và ngược lại.

 

 

Công thức đổi từ độ °F sang °C

Để đổi độ từ Fahrenheit sang Celsius °C, cách tính là lấy độ °F trừ đi 32, sau đó nhân 5 và sau cùng chia cho 9.


Độ Celsius = (độ Fahrenheit - 32) x 5/9)


Ví dụ : 400°F = (400-32)*5/9 = 204°C.

 

Công thức đổi từ độ °C sang °F

Để đổi từ độ °C sang °F, cách tính là lấy độ C nhân 9, sau đó chia 5 rồi cộng thêm 32.

 

Độ Fahrenheit = (độ °C x 9/5) + 32). 

 

Ví dụ : 200°C = 200*9/5 + 32 = 392°F.