1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)
Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

micanbotmi

 • Nguồn: Huong Bui Xuan Que
 • Độ Khó: 1/5
 • Thời Gian Chuẩn Bị: 5mn
 • Thời Gian Nghĩ: 30mn
 • Thời Gian Nấu: 10mn

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (2 Votes)

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

chachayglutendaunanh

 • Nguồn: Thuy-Phuong Nguyen
 • Độ Khó: 1/5
 • Thời Gian Chuẩn Bị: 5mn
 • Thời Gian Nghĩ: 10mn
 • Thời Gian Nấu: 10mn

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)
Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

mican100 1

 • Nguồn: BNN Recipe
 • Độ Khó: 1/5
 • Thời Gian Chuẩn Bị: 5mn
 • Thời Gian Nghĩ: 5mn
 • Thời Gian Nấu: 10mn