1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

bnn veggie mien xao

  • Nguồn: Giang Lê
  • Độ Khó: 1/5
  • Thời Gian Chuẩn Bị: 20mn
  • Thời Gian Nghĩ: 0mn
  • Thời Gian Nấu: 10mn