Philips Spaghetti - Bún Lớn - Mì Lớn

a spaghetti

Kích Thước: 1.6mm x 1.6mm
 
Công dụng: 
  • Spaghetti
  • Mì tàu sợi lớn
  • Bún tươi sợi lớn 

Chuyên mục phụ

Dưới đây là những đầu khuôn chính hảng Philips, tất cả những khuôn nào không có liệt kê nơi đây là không phải do Philips sản xuất.

Một số được kèm theo máy khi mua, hoặc 4 khuôn hoặc 8 khuôn, tùy theo mỗi vùng hay mỗi chỗ bán mà các khuôn kèm theo sẽ khác nhau.

Mỗi đầu khuôn được miêu tã với hình ảnh, tên gọi, kích cỡ và những ứng dụng của nó trong một bài riêng. Xin bấm vào đây "các khuôn gốc Philips" để xem chi tiết. 

Clip dưới đây giới thiệu tổng quan về tất cả các khuôn, sự khác biệt và công dụng của từng khuôn.