1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

kwcompaf31

Type: Kenwood Compatible

Source: BNN

Size/ Kích Thước: 3mm x 1mm

Code/ Mã Khuôn: BNNKWFL3010

 Use:

  • Tagliolini
  • Bánh Phở Nhỏ
  • Hủ Tiếu