1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.17 (3 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

kwcompar05

Type: Kenwood Compatible

Source: BNN

Size/ Kích Thước: 0.5mm

Code / Mã Khuôn: BNNKWRD05

Use:

  • Bánh Hỏi
  • Cheveux d'Anges
  • Capelli d'Angelo
  • Mini Angel Hair