1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

kwcompar10

Type: Kenwood Compatible

Source: BNN

Size / Kích Thước: 1mm

Code / Mã Khuôn: BNNKWRD10

Use

  • Mì Chỉ
  • Vermicelli
  • Vermicellini