1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.88 (4 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

kwcompaf61

Type: Kenwood Compatible

Source: BNN

Size/ Kích Thước: 6mmx1mm

Code / Mã Hàng: BNNKWGL6010

Use:

  • Tagliatelle Large
  • Phở Lớn
  • Hủ Tiếu Thanh Xuân