1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.62 (29 Votes)

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

philips 24mm 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 24mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLFL2410
Use
  • Papppardelle Large
  • Bánh Ướt Trung