1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

philips 13x1mm 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 13mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLFL1310
Use
  • Papppardelle
  • Bánh Ướt Nhỏ