1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.44 (8 Votes)

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

philips fusillia3 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size:12mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLFS1201
Use: 
  • Fusilli a3
  • Nui Xoắn Lớn 3 chấu

 

Fusilli A3 - Nui Xoắn Lớn 3 Chấu

 

philips fusillia2 3