1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 Philips Fettucini

a fettucini

Size: 3mm x 1.6mm
 
Use: 
  • Fettucini
  • Bánh Phở Việt Nam
  • Bánh Canh Gạo Việt Nam
  • Hủ Tiếu Việt Nam