1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

kwcompaf81

Type: Kenwood Compatible

Source: BNN

Size/ Kích Thước: 8mm x 1mm 

Code/ Mã Hàng: BNNKWFL8010

Use:

  • Tagliatelle Large
  • Mi Quãng
  • Bánh Đa Cua
  • Bánh Đa Đỏ