1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

kwcompaf31

Type: Kenwood Compatible

Source: BNN

Size/ Kích Thước: 3mm x 1mm

Code/ Mã Khuôn: BNNKWFL3010

 Use:

  • Tagliolini
  • Bánh Phở Nhỏ
  • Hủ Tiếu