1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

kwcompaf2412

Type: Kenwood Compatible

Source: BNN

Size/ Kích Thuước: 2.4mm x 1.2mm

Code/ Mã Hàng: BNNKWFL2412

Use:

  • Hủ Tiếu
  • Phở Tàu Bay
  • Linguini
  • Ramen