1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

philips 12

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 12mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLRD120
Use: 
  • Gnocchi
  • Biscotti
  • Bánh Gạo
  • Bánh Quy

Gnocchi - Biscotti - Bánh Quy - 12mm