1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

philips 6

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 6mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLRD060
Use: 
  • Bánh Lọt
  • Trân Châu nhỏ 
  • Bread Stick
  • Grissini

Grissini - Bread Stick - Bánh Lọt - Trân Châu Nhỏ