1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

 Philips Cookie

a cookie2

Size: 
 
Use
 • Cookies

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (2 Votes)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

 Philips Pappardelle

a pappardelle

Size: 6mm x 1.6mm
 
Use
 • Pappardelle
 • Bánh Phở dày Viet Nam
 • Mì Quảng Viet Nam
 • Mì Ý Tagliatelle dày Viet Nam

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

 Philips Ramen

a spaghetti grossi

Size: 2mm
 
Use: 
 • Ramen
 • Bánh Canh Sơi nhỏ Viet Nam
 • Bún Bò Huế Viet Nam
 • Canh Bún Viet Nam
 • Mì To Sợi Viet Nam

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

 Cleaning Thick Noodle

a cleaningthicknoodle

Size: 3mm
 
Use
 • Cleaning Tool for Thick Noodle

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.25 (2 Votes)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

 Philips Pennes

a pennes

Taille:
 
Utilisation
 • Nui Pennes 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

 Philips Lasagne

a lasagne

Size: 0.8mm and 1.2mm
 
Use
 • Lasagne
 • Wonton
 • Gyosa
 • Há Cảo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

 Cleaning Pappardelle

a cleaningpappardelle

Size: 
 
Use
 • Cleaning Tool for Pappardelle

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (2 Votes)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

 Philips Tagliatelle

a tagliatelle

Size: 6mm x 1.6mm
 
Use
 • Tagliatelle
 • Bánh Phở dày Viet Nam
 • Mì Quảng Viet Nam
 • Mì Ý Tagliatelle dày Viet Nam

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

 Philips Fettucini

a fettucini

Size: 3mm x 1.6mm
 
Use: 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (2 Votes)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

 Philips Udon

a udon2

Size: 2.5mm
 
Use
 • Udon
 • Bún Bò Huế Việt Nam
 • Canh Bún Việt Nam
 • Mì sợi to xào