1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

kwcompaf41

Type: Kenwood Compatible

Source: BNN

Size/ Kích Thước: 4mm x 1mm

Code / Mã Khuôn: BNNKWFL4010

 Use:

  • Tagliatelle
  • Bánh Phở Trung