1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

kwcompar15

Type: Kenwood Compatible

Source: BNN

Size/ Kích Thước: 1.5mm x 1.5mm

Code/ Mã Khuôn: BNNKWSQ1515

Use

  • Spaghettini
  • Miến
  • Mì sợi vuông