1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.25 (2 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

kwBnnFusilliA2

Type: Kenwood Compatible

Source: BNN

Size/ Kích Thước: 6.5mm

Code / Mã Khuôn: BNNKWA265

Use

  • Fusilli A2
  • Nui Xoắn