1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.30 (5 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

philips 3mm 2

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 3mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLRD030
Use: 
  • Bigoli
  • Bún Bò
  • Canh Bún

 

Bigoli - Bún Bò - Canh Bún