1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.60 (20 Votes)

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

philips sogan 4

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 22mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLSH2201
Use: 
  • Small Shell 
  • Conchigliette
  • Sò Gân Nhỏ  

 

Small Shell - Conchigliette - Sò Gân Nhỏ