1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

philips 6mm 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 5mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLRD050
Use: 
  • Passatelli
  • Bánh Canh Lớn
  • Bánh Lọt

Passatelli - Bánh Canh Lớn - Bánh Lọt