1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

philips 525mm 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 5mm x 2.5mm
Code/ Mã Hàng: BNNPL5025
Use: 
  • Sciatiello
  • Bánh Canh Xắt

 

Sciatiello - Bánh Canh Xắt