1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.80 (5 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

plilips reginetterigate 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 25mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLRR2501
Use: 
  • Reginette Rigate
  • Large Tagiatelle Dentelle
  • Bánh Phở Reng
  • Nui Gân Nhún Bèo

SHOP

 

Reginette Rigate - Bánh Phở Reng - Nui Gân Nhún Bèo

 SHOP

philips reginetterigate 2

 

philips reginettergage 3