1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

philips pennerigate 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 8mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLNO0801
Use: 
  • Penne Rigate
  • Nui Ông Gân

 

Penne Rigate - Nui Ống Gân - 8mm

philips pennerigate 2

 

philips pennerigate 3