1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

philips pennerigate5 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 5mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLNC0501
Use: 
  • Rigatoni 5mm
  • Nui Gân Cong 5mm

 

Rigatoni - Nui Gân Cong - 5mm