1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.31 (8 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

philips bucatini3 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 3mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLNO0301
Use: 
  • Bucatini
  • Nui Ông
  • Nui Nhỏ

 

Bucatini - Nui Ống - Nui Nhỏ - 3mm

 philips bucatini3 2

philips bucatini3 3