1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (8 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

philips casarecce 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size:12mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLCR1201
Use: 
  • Casarecce
  • Nui Cuộn

 

Casarecce - Nui Cuộn 

 philips casarecce 3