1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

philips fusillia2 22

 

 

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 10mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLFS1001
Use: 
  • Fusilli A2
  • Nui Xoắn Lớn dẫu ngã

 

Fusilli A2 - Nui Xoắn Lớn Dấu Ngã