1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (7 Votes)

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

philips coquillette 2

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size:12mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLCF0401
Use: 
  • Coquillettes Françaises
  • Macaroni Elbow
  • Nui Cong Tôm Khô

 

Coquillettes Françaises - Macaroni Elbow - Nui Cong Tôm Khô

philips coquillettes 3