1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

viva24x12disc 

Type: Philips VIVA Collection Compatible

Source: BNN

Size/ Kích Thuước: 2.4mm x 1.2mm

Use:

  • Linguini
  • Bánh Phở Nhỏ
  • Hủ Tiếu Nhỏ