1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (6 Votes)
Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

 Philips Cleaning Tool Thick Noodle/ Rửa Bánh Canh

a cleaningthicknoodle

Source: Philips Asian
Size: 3mm
Use
  • Cleaning Tool Thick Noodle
  • Dụng cụ rửa khuôn Bánh Canh