1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.75 (6 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

 Philips Tagliatelle - Phở Lớn - Mì Quảng

a tagliatelle

Source: Philips
 
Size: 7mm x 1.6mm
 
Use
  • Tagliatelle
  • Bánh Phở dày
  • Mì Quảng
  • Mì Ý Tagliatelle dày