1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

 Philips Ramen - Spaghetti - Bún bò nhỏ - Bún Lớn

a spaghetti grossi

Kích thước: 2mm
 
Ứng Dụng
  • Spaghetti
  • Ramen
  • Bánh Canh Sơi nhỏ
  • Bún Bò Huế
  • Canh Bún
  • Mì To Sợi