1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

 Philips Lasagne - Hoành Thánh

a lasagne

Kích thước: 0.8mm và 1.2mm
 
Ứng Dụng
  • Lasagne
  • Hoành thánh dày
  • Gyosa
  • Há Cảo