tiramisu1

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

 

  • Nguồn: BNN Recipe
  • Độ Khó: 1/5
  • Thời Gian Chuẩn Bị: 10mn
  • Thời Gian Nghỉ: 4h
  • Thời Gian Nấu: 0mn

banhdeo1

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

  • Nguồn: BNN Recipe
  • Độ Khó: 1/5
  • Thời Gian Chuẩn Bị: 30mn
  • Thời Gian Nghỉ: 15phút
  • Thời Gian Nấu: 0mn