1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Bạn đánh giá: 1 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Bảng tương đương nhiệt độ lò

Nhiệt độ lò nướng theo các hệ Celsius, Farenheit được tính tương đương và làm tròn trong bảng dưới đây:

 

Nhiệt Lò Celsius Fahrenheit Ghi Chú
T1 30°C 85°F Hầm - Hấp
T2 60°C 140°F Hầm - Hấp
T3

90°C

190°F Lò nóng nhẹ
T4 120°C 250°F Lò nóng nhẹ
T5 150°C 300°F Lò nóng nhẹ
T6 180°C 350°F Lò nóng
T7 210°C 410°F Lò nóng
T8 240°C 460°F Lò nóng mạnh
T9 270°C 520°F Lò nóng mạnh