1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (2 Votes)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Cân và Đong theo hệ US

Dưới đây là bảng quy đổi tương đương một số nguyên liêụ thường dùng, từ hệ thống US và hệ thống Châu Âu cùng VN.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 3 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Bảng tương đương nhiệt độ lò

Nhiệt độ lò nướng theo các hệ Celsius, Farenheit được tính tương đương và làm tròn trong bảng dưới đây:

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Mốc Nhiệt Censius và Farenheit

Dưới đây là một số mốc nhiệt độ cần biết trong nấu nướng, bảng hướng dẫn theo hai hệ Celsius và Farenheit

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Cách Quy Đổi Nhiệt °C - °F

Dưới đây là công thức quy đổi nhiệt độ từ Censius °C qua Farenheit °F và ngược lại.