1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.81 (8 Votes)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.78 (9 Votes)

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

philips coquillette 2

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size:12mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLCF0401
Use: 
 • Coquillettes Françaises
 • Macaroni Elbow
 • Nui Cong Tôm Khô

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philips 4x1mm 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 4mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLFL4010
Use
 • Tagliatelle Medium
 • Phở Trung
 • Hủ Tiếu Trung

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

philips 13x1mm 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 13mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLFL1310
Use
 • Papppardelle
 • Bánh Ướt Nhỏ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philips pennerigate5 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 5mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLNO0501
Use: 
 • Penne Rigate
 • Nui Ông Gân

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philips gnocchi 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 12mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLRD12G
Use: 
 • Gnocchi
 • Cookies
 • Bánh Quy
 • Bánh Con Đuông

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.55 (30 Votes)

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

philips 24mm 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 24mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLFL2410
Use
 • Papppardelle Large
 • Bánh Ướt Trung

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philips pennerigate 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 8mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLNO0801
Use: 
 • Penne Rigate
 • Nui Ông Gân

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philips 525mm 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 5mm x 2.5mm
Code/ Mã Hàng: BNNPL5025
Use: 
 • Sciatiello
 • Bánh Canh Xắt

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.33 (6 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philips 8x1mm 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 8mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLFL8010
Use
 • Tagliatelle Large
 • Mì Quảng

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philips rigatoni8 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 8mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLNC0801
Use: 
 • Rigatoni 8mm
 • Nui Ống Gân Cong 8mm

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philips 1.5mm 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 1.5mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLRD015
Use: 
 • Spaghettini
 • Bún Nhỏ
 • Mì 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

philips 6x1mm 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 6mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLFL6010
Use
 • Tagliatelle
 • Phở Lớn
 • Hủ Tiếu Lớn

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philips pennerigate5 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 5mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLNC0501
Use: 
 • Rigatoni 5mm
 • Nui Gân Cong 5mm

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

philips 30mm 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 30mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLFL3010
Use
 • Papppardelle XLarge
 • Farfalle
 • Bánh Ướt Lớn

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.33 (6 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philips 12mm 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 12mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLRD120
Use: 
 • Korean Rice Cake
 • Bánh Gạo Hàn Quốc
 • Khoai Dẻo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.21 (7 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

plilips reginetterigate 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 25mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLRR2501
Use: 
 • Reginette Rigate
 • Large Tagiatelle Dentelle
 • Bánh Phở Reng
 • Nui Gân Nhún Bèo

SHOP

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philips 3x3mm 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 3mm x 3mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLSQ30
Use: 
 • Spaghetti Quadri
 • Udon
 • Bánh Canh Vuông

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.33 (3 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philips 8mm 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 8mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLRD080
Use: 
 • Gressini
 • Bread Stick
 • Bánh Gạo
 • Trân Châu

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.25 (10 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philips bucatini3 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 3mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLNO0301
Use: 
 • Bucatini
 • Nui Ông
 • Nui Nhỏ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philips 5mm 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 6mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLRD060
Use: 
 • Bánh Lọt
 • Trân Châu nhỏ 
 • Bread Stick
 • Grissini
 • Bubble Tea

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.55 (22 Votes)

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

philips sogan 4

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 22mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLSH2201
Use: 
 • Small Shell 
 • Conchigliette
 • Sò Gân Nhỏ  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philips bucatini5 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 5mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLBC0501
Use: 
 • Bucatini
 • Bánh Canh Ông

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philips 1.3mm 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLRD010
Use: 
 • Angel Hair
 • Cheveux d'Anges
 • Vermicelli
 • Mì Nhỏ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philips 2412mm 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size2.4mm x 1.2mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLFL2412
Use
 • Linguini
 • Phở Tàu Bay - Phở Nhỏ
 • Hủ Tiếu

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.72 (9 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philips casarecce 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size:12mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLCR1201
Use: 
 • Casarecce
 • Nui Cuộn

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philips 25x25

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 2.5mm x 2.5mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLSQ25
Use: 
 • Spaghetti alla chitarra
 • Udon
 • Bánh Canh Vuông

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.54 (12 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philips 31

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 3mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLFL3010
Use: 
 • Tagliolini
 • Tagliatelle
 • Phở Trung
 • Hủ Tiếu

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philips fusillia2 22

 

 

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 10mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLFS1001
Use: 
 • Fusilli A2
 • Nui Xoắn Lớn dẫu ngã

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philips 6mm 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 5mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLRD050
Use: 
 • Passatelli
 • Bánh Canh Lớn
 • Bánh Lọt

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.13 (8 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philips 3mm 2

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 3mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLRD030
Use: 
 • Bigoli
 • Bún Bò
 • Canh Bún

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (11 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philips fusillia3 1

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size:12mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLFS1201
Use: 
 • Fusilli a3
 • Nui Xoắn Lớn 3 chấu

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philips 4mm 2

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 4mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLRD040
Use: 
 • Udon
 • Bánh Canh
 • Bánh Tằm

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (11 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philip so

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 45mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLSH4501
Use: 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.43 (14 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philips lasagna 0.6.3

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 0.6mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLHT06
Use
 • Canelloni
 • Lasagna
 • Hoành thánh (ống)
 • Nui Ống To
 • Bánh ướt mỏng