1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.67 (3 Votes)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

philips 6

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 6mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLRD060
Use: 
 • Bánh Lọt
 • Trân Châu nhỏ 
 • Bread Stick
 • Grissini

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philips 241

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 24mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLFL2410
Use
 • Papppardelle Large
 • Bánh Ướt 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.30 (5 Votes)

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

philips sogan 4

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 22mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLSH2201
Use: 
 • Small Shell 
 • Conchigliette
 • Sò Gân Nhỏ  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

philips 1mm

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLRD010
Use: 
 • Angel Hair
 • Mì Nhỏ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

philips 61

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 8mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLFL8010
Use
 • Tagliatelle Large
 • Mì Quảng

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

philips 2412

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 6mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLFL2412
Use
 • Linguini
 • Phở Tàu Bay - Phở Nhỏ
 • Hủ Tiếu

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

philips 25x25

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 2.5mm x 2.5mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLSQ25
Use: 
 • Spaghetti alla chitarra
 • Udon
 • Bánh Canh Vuông

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philips 61

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 6mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLFL6010
Use
 • Tagliatelle
 • Phở Lớn
 • Hủ Tiếu Lớn

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.63 (4 Votes)

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

philips 31

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 3mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLFL3010
Use: 
 • Tagliolini
 • Tagliatelle
 • Phở Trung
 • Hủ Tiếu

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

philips 5

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 5mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLRD050
Use: 
 • Passatelli
 • Bánh Canh Lớn

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

philips 12

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 12mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLRD120
Use: 
 • Gnocchi
 • Biscotti
 • Bánh Gạo
 • Bánh Quy

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

philips 3

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 3mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLRD030
Use: 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philips 4mm

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 4mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLRD040
Use: 
 • Udon
 • Bánh Canh
 • Bánh Tằm

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philips 8

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 8mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLRD080
Use: 
 • Gressini
 • Bread Stick
 • Bánh Gạo
 • Trân Châu

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.20 (5 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philip so

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 45mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLSH4501
Use: 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

philips 131

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 13mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLFL1310
Use
 • Papppardelle
 • Bánh Ướt Nhỏ