udon 

 • Nguồn: NguyenAnh Asakura
 • Độ Khó: 3/5
 • Thời Gian Chuẩn Bị: 20mn
 • Thời Gian Nghĩ: 30mn
 • Thời Gian Nấu: 10mn

mitausoichi

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.76 (21 Votes)

 • Nguồn: BNN Recipe
 • Độ Khó: 2/5
 • Thời Gian Chuẩn Bị: 20mn
 • Thời Gian Nghĩ: 30mn
 • Thời Gian Nấu: 2mn

a mikotrung

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.70 (5 Votes)

 • Nguồn: BNN Recipe
 • Độ Khó: 1/5
 • Thời Gian Chuẩn Bị: 20mn
 • Thời Gian Nghĩ: 30mn
 • Thời Gian Nấu: 10mn

a mitau

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.91 (27 Votes)

 • Nguồn: BNN Recipe
 • Độ Khó: 1/5
 • Thời Gian Chuẩn Bị: 20mn
 • Thời Gian Nghĩ: 30mn
 • Thời Gian Nấu: 10mn