Máy ép không ra - bột đóng bánh

Hiện tượng

Trong chu trình ép bún (bánh phở, mì, vv) không ra mà máy vẫn chạy đều. 

Bánh Phở bị răng cưa

Hiện tượng

Bánh phở ép ra bị tưa có hình như lá dừa

Bột hơi mềm ướt

Máy Kẹt không thể ép bột ra

Hiện tượng:

Bột có dạng hạt thật nhỏ li ti như cát ướt

Máy bị kẹt không thể ép ra