1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

viva6x1disc

Type: Philips VIVA Collection Compatible

Source: BNN

Size/ Kích Thuước: 6mm x 1mm

Use:

 • Tagliatelle
 • Bánh Phở Lớn
 • Hủ Tiếu Lớn

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.30 (5 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

 viva3disc

Type: Philips VIVA Collection Compatible

Source: BNN

Size/ Kích Thuước: 3mm

Use:

 • Bigoli
 • Udon
 • Canh Bún
 • Bún Bò

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

viva4disc

Type: Philips VIVA Collection Compatible

Source: BNN

Size/ Kích Thuước: 4mm

Use:

 • Thick Noodle
 • Udon
 • Bánh Canh
 • Bánh Tằm Bì

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

viva24x12disc 

Type: Philips VIVA Collection Compatible

Source: BNN

Size/ Kích Thuước: 2.4mm x 1.2mm

Use:

 • Linguini
 • Bánh Phở Nhỏ
 • Hủ Tiếu Nhỏ