26903962 1575161832568601 3986693756887793973 n

  • Nguồn: BNN Recipe
  • Độ Khó: 1/5
  • Thời Gian Chuẩn Bị: 20mn
  • Thời Gian Nghĩ: 30mn
  • Thời Gian Nấu: 10mn

a cookiebanh

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

  • Nguồn: BNN Recipe
  • Độ Khó: 1/5
  • Thời Gian Chuẩn Bị: 20mn
  • Thời Gian Nghĩ: 30mn
  • Thời Gian Nấu: 10mn