1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.25 (2 Votes)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.75 (2 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

223851 348951491856314 796118699 n

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (2 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.70 (5 Votes)

a banhquay

  • Nguồn: BNN Recipe
  • Độ Khó: 4/5
  • Thời Gian Chuẩn Bị: 10mn
  • Thời Gian Nghĩ: 40mn
  • Thời Gian Nấu: 20mn

Chuyên mục phụ