1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (2 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

a fusilli a3 kw

Type: Kenwood

Source: Kenwood

Name/ Tên: Fusilli A3 - Nui xoắn 3 chấu

Đường Kính/ Diameter: 8.5mm

Dày/ Thickness: 1.1mm

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

kwbucatini4 00

Type: Kenwood

Source: Kenwood

Diameter/ Đường Kính: 4mm

Thickness/ Dày: 1,3mm

Use:

  • Bucatini
  • Bánh Canh Ống

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (2 Votes)

Bạn đánh giá: 3 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

kwcasarecce 00

Type: Kenwood

Source: Kenwood

Large/ Dài: 10mm

Thicknes/ Dày: 1.1mm

Use:

  • Casarecce
  • Nui Xoắn Dài

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (2 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

a spaccatelli k

Type: Kenwood

Source: Kenwood

Use:

  • Spaccatelli
  • Nui Sò Tròn Nhỏ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 3 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

a maccheroni kw

Type: Kenwood

Source: Kenwood

Diameter/ Đường Kính: 10mm

Thickness/ Dày: 1.2mm

Use

  • Macaroni
  • Nui Ống