IP DUO Control panel

 

Instant Pot AssessoriesNồi có cấu trúc tựa nồi cơm điện, có nghĩa là có vỏ nồi và bên trong đặt ruột nồi vào y nồi cơm điện.

IP DUO60

Instant Pot là một loại nồi tổng hợp chức năng của nhiều loại nồi trong một: nồi áp suất, nồi hầm chậm, nồi hấp, nồi nấu cơm và nồi điện.